Knjigovodstvene usluge

triM knjigovodstvo i računovodstvo  nudi knjigovodstvene usluge, računovodstvene usluge i porezno savjetodavne usluge te slanje poreznih prijava i drugih podataka bitnih za oporezivanje, korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave  u okviru sustava e-Porezna, sljedećim djelatnostima:

 • mali, srednji i veliki poduzetnici, dionička društva
 • obrtnici
 • strana predstavništva
 • slobodna zanimanja
 • fizičke osobe
 • udruge

Mali, srednji i veliki poduzetnici i dionička društva:

 • robno knjigovostvo
 • materijalno knjigovodstvo (vođenje repro materijala po planskim i nabavnim cijenama)
 • salda konti kupaca i dobavljača (izvodi otvorenih stavaka mjesečno ili po potrebi)
 • analitika osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • blagajničko poslovanje (devizno i kunsko)
 • prijava i odjava radnika
 • obračun plaća i svi pripadajući obrasci
 • matična evidencija radnika
 • obračun PDV-a (vođenje knjiga URA i IRA, ispis mjesečnog obrasca s ispisom virmanskih uplata ili povrata PDV a)
 • devizno knjigovodstvo
 • financijsko knjigovodstvo (glavna knjiga, bruto bilanca, dnevnik knjiženja)
 • izrada godišnjih obračuna s financijskim izvješćima za poslovodni odbor
 • financijski, porezni savjeti
 • svi ostali potrebiti poslovi na zahtjev klijenata

Obrtnici i slobodna zanimanja:

 • vođenje poslovnih knjiga obrtnika
 • knjiga primitaka i izdataka
 • knjiga prometa
 • popis dugotrajne imovine
 • izrada poreznih prijava (DOH)

Strana predstavništva:

 • obračun plaća
 • nalozi za plaćanje putem poslovnih banaka
 • svi izvještaji za porezne uprave
 • sve potrebne evidencije koje zahtijevaju matične kuće

Fizičke osobe:

 • godišnja porezna prijava (DOH)

SVE NAŠE KNJIGOVODSTVENE USLUGE POKRIVENE SU POLICOM OSIGURANJA OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI!

Paket 50+

Knjiženje do 50 računa
Vođenje knjiga ulaznih i izlaznih računa
Mjesečni i tromjesečni izvještaji
Evidencija osnovnih sredstava (do 10 stavki mj.)
Obračun amortizacije (do 10 stavki mj.)
Knjiga sitnog inventara
Obračun plaće za 2 zaposlenog i svi potrebni izvještaji

Zatražite ponudu

Paket 50

Knjiženje do 50 računa
Vođenje knjiga ulaznih i izlaznih računa
Mjesečni i tromjesečni izvještaji
Evidencija osnovnih sredstava (do 10 stavki mj.)
Obračun amortizacije (do 10 stavki mj.)
Knjiga sitnog inventara
Obračun plaće za 2 zaposlenog i svi potrebni izvještaji

Zatražite ponudu

Paket 25+

Knjiženje do 25 računa
Vođenje knjiga ulaznih i izlaznih računa
Mjesečni i tromjesečni izvještaji
Evidencija osnovnih sredstava (do 5 stavki mj.)
Obračun amortizacije (do 5 stavki mj.)
Knjiga sitnog inventara
Obračun plaće za 1 zaposlenog i svi potrebni izvještaji

Zatražite ponudu

Paket 25

Knjiženje do 25 računa
Vođenje knjiga ulaznih i izlaznih računa
Mjesečni i tromjesečni izvještaji
Evidencija osnovnih sredstava (do 5 stavki mj.)
Obračun amortizacije (do 5 stavki mj.)
Knjiga sitnog inventara
Obračun plaće za 1 zaposlenog i svi potrebni izvještaji

Zatražite ponudu